เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    45/2557   --->

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    69/2557   --->


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»