เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลตะวันออก

Download  คำสั่งฯ  ฉบับที่    76/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/8.PDF
 

 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»