เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่   69 /2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/120/6.PDF
 

 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»