เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

การรักษาราชการแทนรัฐมนตรี

\

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    16/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/3.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    35/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/2.PDF


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»