หน้าแรก > ประเด็นร้อน

ทั้งหมด 35 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

ทนุศักดิ์ยํ้าเจ้าหน้าที่กรมศุลฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชน

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 มีการตั้งกระทู้ถามทั่วไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง การที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเลือกปฏิบัติต่อประชาชน โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 944

 

กระทรวงแรงงานรับดูแลแรงงานไทยไปต่างประเทศ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างแดน โดยนางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 939

 

กุมภาฯ 56 ค่าเฉลี่ยการเข้าลงมติ ส.ว. พุ่ง! เป็นร้อยละ 73

1

สถิติการเข้าลงมติในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ของสมาชิกวุฒิสภา พบว่ามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 73 และมีสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 6 คน อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1253

 

เฉลิมแจงลงนามบีอาร์เอ็น

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 มีการตั้งกระทู้ถามสดกรณีการลงนามของรัฐบาลกับกลุ่มบีอาร์เอ็น โดยนายเจะอามิง โตะตาหยง อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 920

 

การทำงานของ ส.ว. ในสภา เดือนมกราคม 2556

1

สถิติการเข้าลงมติในเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ของสมาชิกวุฒิสภา พบว่ามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 61 และมีสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 2 คน อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1072

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]