หน้าแรก > ประเด็นร้อน

ทั้งหมด 35 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

เปิดสถิติการทำงานของ ส.ว. พฤศจิกายน 2555

1

สถิติการเข้าลงมติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา พบว่ามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 63 และไม่มีวุฒิสมาชิกคนใดที่ลงมติครบทุกครั้ง อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1496

 

เปิดสถิติการทำงานของ ส.ว. ตุลาคม 2555

1

สถิติการเข้าลงมติในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา พบว่ามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 64 ลงมติครบทุกครั้งจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ของสมาชิวุฒิสภาทั้งหมด อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1416

 

ติดตามสถิติการเข้าประชุมและเข้าลงมติของ ส.ส. ตุลาคม 2555

1

สถิติการเข้าประชุมในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่ามีการเข้าประชุม เฉลี่ยร้อยละ 92 อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1738

 

เสียงหาย!!! กันยา 55 สถิติการออกเสียงลงมติ ส.ส. ฝ่ายค้าน ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งสภา

1

สถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนกันยายน มีค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 92 โดย ส.ส. ที่เข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 มีจำนวน 337 คน อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1332

 

ฟิต!!! กันยา 55 ส.ว. พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ 10 ฉบับ

1

สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญทั่วไป เดือนกันยายน พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 65 อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 1288

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]