หน้าแรก > ประเด็นร้อน

ทั้งหมด 35 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

ว่าด้วยเรื่อง “รัฐธรรมนูญ”

1

เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง เมื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐบาลร้องขอ อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 884

 

สถิติการยกมือของ ส.ส. เมษา 56

1

สถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนเมษายน 2556 ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 96 และมีค่าเฉลี่ยการออกเสียงลงมติ อยู่ที่ร้อยละ 81 อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 964

 

ตามติดสถิติการประชุม ส.ว. ช่วงปลายสมัยประชุมสภา

1

สถิติการเข้าลงมติในเดือนเมษายน พ.ศ.2556 ของสมาชิกวุฒิสภา พบว่ามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 75 และมีสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 17 คน อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 973

 

ส.ส.สุพรรณบุรี ถามแทนแพทย์ชนบท กรณีนโยบาย P4P

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 นายสหรัฐ กุลศรี ส.ส.สุพรรณบุรี ได้ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 831

 

ส.ส.สุรินทร์ทวงถามกรณีเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจล่าช้า

1

กระทู้ถามสด เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ

 

หมวด : ประเด็นร้อน อ่าน : 913

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]