หน้าแรก > มติครม.

ทั้งหมด 61 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

รัฐบาล โดนเพ่งเล็ง เร่งแก้ปัญหา ค้าสัตว์ป่า น้ำท่วม ไฟฟ้าขาด

1

24 กันยา ครม.ประชุม ติดตามงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องต่าง เช่น งาช้าง น้ำท่วม และการร้องทุกข์ของประชาชน อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 480

 

กบอ. เร่งสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง รบ.ปู เร่งพัฒนาเยาวสตรี

1

17 กันยา กบอ. เร่งสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง รบ.ปู เร่งพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 528

 

กนย. นำแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

1

10 กันยา ครม.ประชุมเพื่อหาทางออกแก้ราคายางพารา ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 470

 

หาทางออกราคายาง แม่วัยรุ่น และยินดีไทยน่าลงทุน

1

3 กันยา ครม.มีมติในที่ประชุม หาทางออกราคายาง แม่วัยรุ่น และยินดีไทยน่าลงทุน อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 667

 

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

1

27 สิงหา 56 ครม.มีมติจัดตั้ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย เร่งเดินเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจไทย อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 701

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]