หน้าแรก > มติครม.

ทั้งหมด 61 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

ไทยเดินหน้า พัฒนาเทคโนโลยีนาโน

1

ครม.ประชุมอนุมัติเดินหน้าโครงการต่างๆตามที่กระทรวงเสนอ เมื่อวันที่ 11 กันยายน นี้ อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1422

 

มติครม.17 กรกฏาคม 2555

1

ครม.ประชุมเมื่อวันที่ 17 กรฎาคม 2555 อนุมัตินโยบาย มาตรการจำเป็น เร่งแก้ปัญหาโรคมือ เท้า ปาก เศรษฐกิจการส่งออก กระชับความสัมพันธ์พันธมิตรทางการค้า อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 976

 

มติครม. 24 กรกฏาคม 2555

1

ครม.เร่งแก้ปัญหาด่วนเรียกความมั่นใจประชาชนโรคมือ เท้า เปื่อยรุนแรง ลดดีเซล บ้านหลังแรก ไฮเทคmailใบสั่ง อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1117

 

มติครม. 12 มิถุนายน 2555

1

คณะรัฐมนตรีประชุม และเห็นชอบในเรื่องต่างๆในรอบสัปดาห์ เช่นภาษีSMEs งบกลางจ้างหมอ มันสำปะรัง น้ำท่วม ต่างด้าว อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1227

 

รัฐบาลเดินหน้ากระจายที่ดินใหม่ทั้งประเทศ

1

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ครม.จัดนิวลุคแก่สยามสแควร์ เดินหน้าสู้ยาเสพติด และเขย่าที่ดินทั้งประเทศ อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1261

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]