หน้าแรก > มติครม.

ทั้งหมด 61 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

ทุ่ม 700 ล้าน ป้องกันน้ำท่วมธรรมศาสตร์ รังสิต และAIT

1

รัฐบาลใจใหญ่ อัด 700 ล้านป้องน้ำท่วมธรรมศาสตร์ รังสิต แต่งานใหญ่รัฐบาลยังคงมี เช่นเดินหน้าฟังความเห็นรับธรรมนูญ และการค้าไทย-เวียดนาม ติดตามรายละเอียดได้จากมติครม 28 สิงหา 55 อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1396

 

มติครม. 30 กรกฏาคม 2555

1

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้งทุนหมุนเวียนเป็นกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนประเดิมและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1372

 

มติครม. 7 สิงหาคม 2555

1

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการประชุม กยอ. หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ครั้งที่ 5/2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้เพิ่มการลงทุนของประเทศไทยในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โดยใช้เงินกู้ในประเทศเป็นหลัก อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1170

 

มติครม 14 สิงหาคม 2555

1

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอดังนี้ กรณีประชาชนผู้เสียชีวิต อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1355

 

มติครม.3 กรกฏาคม 2555

1

ดูกันชัดๆ ครม. สู้ตายลงมติ "ลุ้นนครศรีฯมรดกโลกใหม่ นาซ่าไม่...นั้นเมฆของปลอด เขื่อนนิคมฯไม่เสร็จ? เริ่มลุยแผนพัฒนฯสตรี " ณ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ

 

หมวด : มติครม. อ่าน : 1188

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]