หน้าแรก > นโยบาย

ทั้งหมด 8 เรื่องแสดงหน้าละ 3 เรื่อง

รัฐบาลปรับแผนแก้ภัยแล้ง หวั่นม็อบแก้มลิง ฟลัดเวย์

1

ภายหลังจากการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้น้อมนำพระราชดำรัสการปลูกป่า มาเป็นนโยบายป้องกันน้ำท่วม โดยให้ กยน. กยอ. และกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ อาสาสมัคร (อสม.) และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันขับเคลื่อนการปลูกป่า อ่านต่อ

 

หมวด : นโยบาย อ่าน : 1103

 

ปู น้ำตาคลอ...แจงเหตุผลพ.ร.ก. เงินกู้ท่วม

1

การที่รัฐบาลมีการวางแผนยุทธศาสตร์แก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนระยะยาว และมีการตั้งวงเงินงบประมาณสูงมาก โดยรัฐบาลต้องการออกพระราชกำหนดกู้ยืมเงิน หรือ พ.ร.ก.เงินกู้อย่างเร่งด่วน 4 ฉบับ ซึ่งรัฐสภาได้พิจารณาแล้ว 2 ฉบับ คงเหลืออีก 2 ฉบับที่ยังไม่ผ่านรัฐสภา อ่านต่อ

 

หมวด : นโยบาย อ่าน : 1164

 

ผ่า 8 แผนแก้ปัญหาอุทกภัย

1

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(กยอ.) และได้เห็นชอบแผนงาน อ่านต่อ

 

หมวด : นโยบาย อ่าน : 1332

 


หน้า [1] [2]