หน้าแรก > บทความ

ทั้งหมด 80 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

ออกแบบระบบรัฐสภาอีกครั้ง : อีกทางออกของประเทศ?

1

ถ้าความล้มเหลวของระบบรัฐสภาเป็นสาเหตุหนึ่งของการนำมาสู่วิกฤติทางการเมืองของประเทศในขณะนี้ การแก้ปัญหาและหาทางออกที่มุ่งเพียงแค่การเอานักการเมือง “ออกจากระบบ” เพียงหนทางเดียวคงไม่ใช่การหาทางออกที่เหมาะสม อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1604

 

คนไทยกับความรู้เรื่องการเมือง

1

ดูเหมือนว่าข้อถกเถียงว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานของการ “มีไม่เท่ากัน” ไม่ว่าจะเป็นการมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การศึกษา หรือ ทรัพย์สินเงินทอง นั้น ได้กลายเป็นประเด็นสาธารณะไปแล้ว อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1356

 

ความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม

1

จากบทความที่แล้ว ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงกับกรณีการชุมนุมสาธารณะของสังคมไทยซึ่งยังไม่มีระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะโดยตรง อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1238

 

เปิดมุมมองใหม่...ประชาธิปไตยของคนจนๆ

1

การศึกษาวิจัยในอดีตเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนามักยืนยันข้อมูลตรงกันว่าประชาชนในประเทศเหล่านี้มีความสนใจทางการเมือง (political interest) ในระดับต่ำ และไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถทางการเมือง (political efficacy) เท่าที่ควร อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1661

 

วุฒิสภาไทยอยู่ที่ไหนในโลก

1

วุฒิสภาคืออะไร ไม่มีวุฒิสภาได้หรือไม่ ที่มาของวุฒิสภามาจากไหน ประเทศอื่นๆ มีวุฒิสภากันหรือไม่ วุฒิสภาของประเทศอื่นๆ หน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับวุฒิสภาของประเทศไทย อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1467

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]