หน้าแรก > บทความ

ทั้งหมด 80 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย (จะอะไรกันนักหนาๆๆๆๆๆๆ)

1

ล่าสุดท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องการปรับปรุงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้แสดงเหตุผล คือ ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะเนื่องจากในปัจจุบันระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น มีทั้งการรับโดยระบบกลางและการรับตรงที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1162

 

การใช้กฎหมายความมั่นคงกับกรณีการชุมนุมประท้วง

1

หากพิจารณาดูประวัติความเป็นมาของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พบว่าถูกตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยคณะรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานน อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 2524

 

ตระกูลนักการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554

1

ความยากลำบากในการสืบทอดอำนาจทางการเมืองของนักการเมืองรุ่นลูกรุ่นหลาน และความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งของตระกูลนักการเมืองใหญ่บางตระกูล ทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งคำถามกับอิทธิพลและบทบาทของตระกูลการเมืองเก่าๆ ที่มีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้ง อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 6552

 

สามทศวรรษตระกูลนักการเมืองไทย

1

บทความนี้มุ่งทำการวิเคราะห์พัฒนาการและเปลี่ยนแปลงของการได้รับการเลือกตั้งของตระกูลการเมืองต่างๆ ในโดยการนำบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยตั้งแต่ปี 2522 ถึงปัจจุบัน มาทำการวิเคราะห์พัฒนาการของการดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของตระกูลการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรของไทย อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 7319

 

วาระ “สภาผัว-เมีย”

1

การเมืองไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2556 ได้ก้าวเข้าสู่ “วาระ” การถกเถียงในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง เริ่มต้นจากเรื่อง “เบาๆ” ว่าด้วยการ “คัดคน” เข้าสู่สภาสูง โดยการกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง คล้ายๆ กับวิธีการที่เคยใช้ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 40 อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 3564

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]