หน้าแรก > บทความ

ทั้งหมด 80 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

คืนชีพบ่อนคาสิโน

1

การพนันเสรีเป็นประเด็นสาธารณะที่มีความอ่อนไหวยิ่งประเด็นหนึ่งสำหรับสังคมไทย บ่อยครั้งที่รัฐบาลหรือผู้นำประเทศมีแนวคิดหรือนโยบายที่จะเข้าไปบริหารจัดการกิจการเกี่ยวกับการพนัน จะเพื่อหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1901

 

ก้าวข้ามกับดัก Hamilton Paradox: สู่จังหวัดจัดการตนเอง

1

เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเราประสบผลสำเร็จในการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองการปกครอง สามารถสร้างรัฐชาติและพลเมืองให้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง และรอดพ้นจาการถูกยึดครองโดยประเทศเจ้าลัทธิล่าอาณานิคมมาได้ .. อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1752

 

Fighting Corruption from the Bottom: A Case of Tha

1

An intention of this paper is to make an observation on the civic organization movements in combating corruption in Thailand. Civil organizations Civic organizations in Thailand อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 2225

 

ระบบการเมืองและนโยบายข้าวของรัฐบาลไทย

1

หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแถลงต่อรัฐสภาคือการรับจำนำสินค้าการเกษตรโดยรัฐบาลสัญญาว่าจะรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100 % ที่ตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตันละ อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 1908

 

มุมมองทางการเมืองต่อนโยบายข้าว

1

นโยบายการรับจำนำสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย รัฐบาลปัจจุบันยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับจำนำข้าวเปลือกโดยได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% อ่านต่อ

 

หมวด : บทความ อ่าน : 3440

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]