หน้าแรก > เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

ทั้งหมด 37 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59

1

เรียนรู้และทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ 7 ส.ค. 2559 อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 279

 

สมุดพก สนช. เดือนธันวาคม 2557

1

ในการประชุมสภาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 181 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 18 ฉบับ อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 1470

 

สมุดพก สนช. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

1

ในการประชุมสภาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 151 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 33 ฉบับ อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 1393

 

สมุดพก สนช. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

1

การประชุมสภาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 120 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 42 ฉบับ อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 1504

 

สมุดพก สนช. เดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2557

1

สถิติการออกเสียงลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 98.37 อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 498

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]