หน้าแรก > เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

ทั้งหมด 37 เรื่องแสดงหน้าละ 5 เรื่อง

สมุดพก ส.ส. ชุดที่ 24 รายจังหวัด

1

ส.ส. ที่ท่านเลือกเป็นผู้แทนฯ ไปทำงานในสภาฯ ได้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ การลงมติของ ส.ส. ในร่าง พ.ร.บ. ต่างๆ ตรงกับใจของท่านหรือไม่ ท่านสามารถติดตามได้ในสมุดพก ส.ส. รายจังหวัด อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 2248

 

2557 ขอสติจงสถิตอยู่กับท่าน

1

อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 816

 

สรุปสถิติการเข้าประชุมและลงมติของ ส.ส. ชุดที่ 24

1

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 9 ธันวาคม 2556 มีการประชุมสภาฯ ทั้งสิ้น 200 ครั้ง อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 922

 

ติดต่อ ส.ส. และ ส.ว. ของท่าน

1

อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 661

 

ข้อคิดในเดือนตุลา

1

อ่านต่อ

 

หมวด : เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป อ่าน : 730

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]