ภูมิศาสตร์การเมือง

ผลการเลือกตั้ง ปี 54 แบบบัญชีรายชื่อ

ผลการเลือกตั้งปี 54 บัญชีรายชื่อ || ผลการเลือกตั้งปี 54 แบ่งเขต

พรรค 

หมายเลข 
คะแนน
 ร้อยละ  
จำนวน ส.ส. 

พรรคเพื่อไทย 

1
15,752,470
60.53
61

พรรคประชาธิปัตย์ 

10
11,435,640
43.94
44

พรรคภูมิใจไทย 

16
1,281,652
4.92
5

พรรครักประเทศไทย 

5
998,668
3.84
4

พรรคชาติไทยพัฒนา 

21
907,106
3.49
4

พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 

2
495,762
1.91
2

พรรครักษ์สันติ 

12
284,100
1.09
1

พรรคมาตุภูมิ 

26
251,674
0.97
1

พรรคพลังชล 

6
178,042
0.68
1

พรรคมหาชน 

30
133,752
0.51
1

พรรคประชาธิปไตยใหม่ 

3
125,753
0.48
1

พรรคกิจสังคม 

14
81,824
0.31

พรรคแทนคุณแผ่นดิน 

17
57,801
0.22

พรรคพลังมวลชน 

9
57,793
0.22

พรรคไทยพอเพียง 

11
49,065
0.19

พรรคพลังคนกีฬา 

36
39,778
0.15

พรรคประชาธรรม 

7
38,748
0.15

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 

19
36,931
0.14

พรรคประชากรไทย 

4
35,475
0.14

พรรคการเมืองใหม่ 

20
34,883
0.13

พรรคเสรีนิยม 

22
34,111
0.13

พรรคไทยเป็นไท 

15
27,193
0.10

พรรคมหารัฐพัฒนา 

40
22,221
0.09

พรรคความหวังใหม่ 

34
21,195
0.08

พรรคเพื่อนเกษตรไทย 

39
15,606
0.06

พรรคเพื่อประชาชนไทย 

29
15,071
0.06

พรรคประชาชนชาวไทย 

31
13,010
0.05

พรรคประชาสันติ 

33
12,912
0.05

พรรคเพื่อฟ้าดิน 

18
12,823
0.05

พรรคดำรงไทย 

8
12,489
0.05

พรรคกสิกรไทย 

25
11,268
0.04

พรรคชาติสามัคคี 

23
9,601
0.04

พรรคไทยเป็นสุข 

13
9,132
0.04

พรรคพลังชาวนาไทย 

37
7,332
0.03

พรรคชีวิตที่ดีกว่า 

27
6,882
0.03

พรรคอาสามาตุภูมิ 

35
6,692
0.03

พรรคบำรุงเมือง 

24
6,568
0.03

พรรครักแผ่นดิน 

32
6,501
0.02

พรรคพลังสังคมไทย 

28
4,861
0.02

พรรคไทยสร้างสรรค์ 

38
2,842
0.01
* คะแนนเฉลี่ย ต่อ ส.ส. 1 คน เท่ากับ 260,240