หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24
ทั้งหมด 500 คนแสดงหน้าละ 10 คน

1

นายกนก ลิ้มตระกูล

จังหวัด อุตรดิตถ์ เขต 1   พรรค   : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท แบ่งเขต   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายกรณ์ จาติกวณิช

ลำดับที่ 6   พรรค   : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท บัญชีรายชื่อ   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์

ลำดับที่ 44   พรรค   : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

จังหวัด ลพบุรี เขต 2   พรรค   : พรรคภูมิใจไทย  
ประเภท แบ่งเขต   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี

จังหวัด เชียงใหม่ เขต 2   พรรค   : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท แบ่งเขต   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร

จังหวัด นครปฐม เขต 3   พรรค   : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท แบ่งเขต   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์

จังหวัด พังงา เขต 1   พรรค   : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท แบ่งเขต   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายกัมพล สุภาแพ่ง

จังหวัด เพชรบุรี เขต 2   พรรค   : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท แบ่งเขต   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย

จังหวัด สระบุรี เขต 1   พรรค   : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท แบ่งเขต   

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ลำดับที่ 7   พรรค   : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท บัญชีรายชื่อ   

ข้อมูลส่วนตัว

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]