เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23

1 ผศ.ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ลำดับที่ 9 พรรค : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
บ้านเลขที่ 1049 ซอย - ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 10800
โทร.025851789,0846644646
Email: trairong@democrat.or.th
[ ส่ง email ถึงนักการเมือง ]

การศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
• ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 ผศ.ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ลำดับที่ 9 พรรค : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ.2556
• คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ.2554
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ.2554
• คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2550
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2548
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2544
• คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2543
• คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ.2542
• คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ.2541หมายเหตุลาออก
• คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2540
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2539
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2538
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2535หมายเหตุ2535/1
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2535หมายเหตุ2535/2
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2531
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ.2529
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
• สมาชิกวุฒิสภา
• โฆษกรัฐบาล
• รมช.กระทรวงมหาดไทย
• รมช.กระทรวงการคลัง
 .

ข้อมูลการทำงานในสภา
• การประชุมสภา ปี พ.ศ.2553 เข้า 52 ครั้ง จากจำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.14
• การประชุมสภา ปี พ.ศ.2552 เข้า 58 ครั้ง จากจำนวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96.67
• การประชุมสภา ปี พ.ศ.2551 เข้า 64 ครั้ง จากจำนวน 65 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.46

กรรมาธิการ:
• กรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม พ.ศ.2554

 

 

1 ผศ.ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ลำดับที่ 9 พรรค : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ผลการลงมติ

1 ผศ.ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ลำดับที่ 9 พรรค : พรรคประชาธิปัตย์  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ข้อมูลทรัพย์สิน

ผศ.ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ทรัพย์สินทั้งหมด 140,906,815 บาท หนี้สิน 0 บาท

รายการทรัพย์สิน/หนี้สิน
จำนวน
มูลค่า(บาท)
 

ทรัพย์สิน ผศ.ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
-
10,901,083
ทรัพย์สินคู่สมรส
-
130,005,732
ทรัพย์สินบุตร
-
0
หนี้สิน ผศ.ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
-
0
หนี้สินคู่สมรส
-
0
หนี้สิน์สินบุตร
-
0
ยานพาหนะ
1 คัน
0
ที่ดิน
135 ไร่ 21 งาน 1343 ตารางวา
74,107,500
จำนวนสิ่งปลูกสร้าง
7 หลัง
20,000,000
อ้างอิงจาก : http://www.nacc.go.th/