หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 เรืออากาศเอก ประวิตร ชินวัตร

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2551 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการบริษัทฯ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 กรรมการบริษัทฯ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 คณะกรรมการบริหาร กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 เรืออากาศเอก ประวิตร ชินวัตร

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง