หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย สวัสดิภาพ กันทาธรรม

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 5 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2543 กรรมการบริหารบริษัท บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2542 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2542 กรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2542 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2541 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย สวัสดิภาพ กันทาธรรม

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแฮโนเวอร์ มลรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 9
• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 17
• ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง