หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย ดิเรก ทัศนพันธุ์

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 2 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2556 กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย ดิเรก ทัศนพันธุ์

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง