หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย รัฐกิจ มานะทัต

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2546 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2546 กรรมการ อธิบดีกรมสารสนเทศ ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2545 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย รัฐกิจ มานะทัต

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง