หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาง สุนิดา สกุลรัตนะ

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 17 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อดีตผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อดีตผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

 

ปี : พ.ศ.2552 ผู้อำนวยการ รักษาการแทน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการและเลขานุการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการและเลขานุการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการและเลขานุการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการและเลขานุการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการและเลขานุการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 กรรมการและเลขานุการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2545 รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาง สุนิดา สกุลรัตนะ

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร ไม่ระบุ วิทยาลัยกองทัพเรือ
• หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนและการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร การบริหารงานเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ไม่ระบุ
• หลักสูตร การยริหารงานแบบเหนือชั้น ไม่ระบุ

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง