หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย พรเทพ ภูริพัฒน์

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2552 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด/สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย พรเทพ ภูริพัฒน์

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง