หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย พรเทพ ภูริพัฒน์

สถานที่ติดต่อ:ตำแหน่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง


ปี : พ.ศ.2552 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด/สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2550 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 56 (สมัยนายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 56 (สมัยนายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย พรเทพ ภูริพัฒน์

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง