หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 ดร. สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่ติดต่อ:ตำแหน่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด 2 ตำแหน่ง


ปี : พ.ศ.2554 กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 , 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ,สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 ดร. สุวิทย์ มูลคำ

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง