หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย ภุชงค์ นุตราวงศ์

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2553 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย ภุชงค์ นุตราวงศ์

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง