เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย | Thailand Political Database | www.tpd.in.th

ฉบับที่

22

TPD News Now!

ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2555

image dsc

ทักทาย สมาชิก TPD

สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยทุกท่าน จดหมายข่าว TPD ฉบับที่ 22 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น "TPD News Now!" ค่ะ ท่านสามารถติดตามเรื่องที่น่าสนใจได้เลยค่ะ

 

เปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไป ปีที่ 2 แล้ว สำหรับสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ เรื่องที่ต้องจับตามองว่าจะเดินไปในทางใด ไม่พ้นสองเรื่องคือ การลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ 3 และ ร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง อ่านรายละเอียด»

ข้อมูลน่ารู้

ตารางเปรียบเทียบการสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ โดยสถาบันพระปกเกล้า อ่านรายละเอียด»

img8

คลิปแนะนำ

ภาพยนตร์อนิเมชัน เรื่อง “สงครามกลางเมือง” โดยนางสาวบัญนิตา พัฒน์ชนะ ล้อเลียนความขัดแย้งทางการเมืองของไทยได้อย่างน่าสนใจ คลิกชมคลิป»

img8

แนะนำเว็บไซต์

ท่านสามารถติดตามสรุปมติคณะรัฐมนตรี ในทุกสัปดาห์ ได้ตามลิงค์ http://tpd.in.th/v2/topic/all_news.php

img8

ขออภัย หากอีเมล์ฉบับนี้รบกวนท่าน
ต้องการยกเลิกอีเมล์ สามารถแจ้งมาได้ที่ tpd.enewsletter@gmail.com

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

154/1 ซ.ยาสูบ 1(วิภาวดี 5 แยก 4) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900