เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย | Thailand Political Database | www.tpd.in.th

Latest News

In this issue


- กุมภาฯ 56 ค่าเฉลี่ย
การเข้าลงมติ ส.ว. พุ่ง! เป็นร้อยละ 73

- ประชาธิปไตย 2 นิ้ว :
นวัตกรรมใหม่ของ
การเมืองไทย

- กระทรวงแรงงานรับดูแล
แรงงานไทยไปต่างประเทศ
ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

- เฉลิมแจงลงนามบีอาร์เอ็น

- รัฐสภาหลังใหม่
ใหญ่กว่าเดิม

ฉบับที่ 36 (1-15 มี.ค. 56)


- ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ กับปัญหาเดิมๆ

- ขายฝัน หรือ ทำได้จริง : ผู้ว่าฯ กทม.

- ข้อน่าคิด เรื่อง สภากรุงเทพฯ

- การทำงานของ ส.ส. ในเดือนมกราคม 2556

- การทำงานของ ส.ว. ในเดือนมกราคม 2556

- พงษ์ศักดิ์แจงวิกฤตไฟฟ้า เดือนเมษา

Subscribe

 

ขออภัย หากอีเมล์ฉบับนี้รบกวนท่าน
ต้องการยกเลิกอีเมล์ สามารถแจ้งมาได้ที่
tpd.enewsletter@gmail.com

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

154/1 ซ.ยาสูบ 1(วิภาวดี 5 แยก 4) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900