เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย | Thailand Political Database | www.tpd.in.th

Latest News

In this issue


- กุมภาฯ 56 ค่าเฉลี่ย
การเข้าลงมติ ส.ส. รักษา
สถิติอยู่ที่ร้อยละ 73

- ขรก. เฮ....ช่วยเมีย
เลี้ยงลูก และอีกครั้งกับ
G to G ข้าวไทย

- พงศ์เทพแจงจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยปัตตานี

- ส.ว. จี้พาณิชย์แก้ปัญหา
ราคายาง

- ทนุศักดิ์ยํ้าเจ้าหน้าที่
กรมศุลฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ประชาชน

- เรื่องเล่าสภาสูง


ฉบับที่ 37 (16-31 มี.ค. 56)



- กุมภาฯ 56 ค่าเฉลี่ย
การเข้าลงมติ ส.ว. พุ่ง! เป็นร้อยละ 73

- ประชาธิปไตย 2 นิ้ว :
นวัตกรรมใหม่ของ
การเมืองไทย

- กระทรวงแรงงานรับดูแล
แรงงานไทยไปต่างประเทศ
ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

- เฉลิมแจงลงนามบีอาร์เอ็น

- รัฐสภาหลังใหม่
ใหญ่กว่าเดิม

Subscribe

 

ขออภัย หากอีเมล์ฉบับนี้รบกวนท่าน
ต้องการยกเลิกอีเมล์ สามารถแจ้งมาได้ที่
tpd.enewsletter@gmail.com

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

154/1 ซ.ยาสูบ 1(วิภาวดี 5 แยก 4) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900