เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย | Thailand Political Database | www.tpd.in.th

Latest News

In this issue


- การเมืองไทยไตรมาส
แรก ปี 2556

- ครม.ผ่อนผันแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ทำงานต่ออีก 120 วัน

- เดินต่อโครงการ
รับจำนำข้าว ปี 56

- เดินหน้าสู้ปัญหาพลังงาน

- ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
อิรวดี – เจ้าพระยา
– แม่โขง

 

ฉบับที่ 38 (1-15 เม.ย. 56)


- กุมภาฯ 56 ค่าเฉลี่ย
การเข้าลงมติ ส.ส. รักษา
สถิติอยู่ที่ร้อยละ 73

- ขรก. เฮ....ช่วยเมีย
เลี้ยงลูก และอีกครั้งกับ
G to G ข้าวไทย

- พงศ์เทพแจงจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยปัตตานี

- ส.ว. จี้พาณิชย์แก้ปัญหา
ราคายาง

- ทนุศักดิ์ยํ้าเจ้าหน้าที่
กรมศุลฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ประชาชน

- เรื่องเล่าสภาสูง

Subscribe

 

ขออภัย หากอีเมล์ฉบับนี้รบกวนท่าน
ต้องการยกเลิกอีเมล์ สามารถแจ้งมาได้ที่
tpd.enewsletter@gmail.com

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

154/1 ซ.ยาสูบ 1(วิภาวดี 5 แยก 4) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900