เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย | Thailand Political Database | www.tpd.in.th

Latest News

In this issue


- ตามติดประเมินผลการ
ทำงาน ส.ส. มีนาคม
2556

- ติดตามสถิติการ
ทำงาน ส.ว. ในสภา
มีนาคม 2556

- เลือกตั้งทั่วไป มาเลเซีย
ปี 2556

- ส.ส.สุพรรณบุรี ถามแทน
แพทย์ชนบท กรณีนโยบาย P4P

- ส.ส.สุรินทร์ ทวงถามกรณี
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
การกระจายอำนาจล่าช้า

ฉบับที่ 39 (16-30 เม.ย. 56)


- การเมืองไทยไตรมาส
แรก ปี 2556

- ครม.ผ่อนผันแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ทำงานต่ออีก 120 วัน

- เดินต่อโครงการ
รับจำนำข้าว ปี 56

- เดินหน้าสู้ปัญหาพลังงาน

- ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
อิรวดี – เจ้าพระยา
– แม่โขง

Subscribe

 

ขออภัย หากอีเมล์ฉบับนี้รบกวนท่าน
ต้องการยกเลิกอีเมล์ สามารถแจ้งมาได้ที่
tpd.enewsletter@gmail.com

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

154/1 ซ.ยาสูบ 1(วิภาวดี 5 แยก 4) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900