เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย | Thailand Political Database | www.tpd.in.th

Latest News

 

In this issue


- กรณียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ฟ้องชัย ราชวัตร

- เสียงเล็กๆ จากท้องถิ่น

- ครม. อนุมัติเงินกว่า 56 ล้านบาท จัดงาน วันวิสาขบูชาโลก

- ว่างงานน้อยลง แรงงานไทยมีงานทำมากขึ้น

ฉบับที่ 40 (1-15 พ.ค. 56)


- ตามติดประเมินผลการ
ทำงาน ส.ส. มีนาคม
2556

- ติดตามสถิติการ
ทำงาน ส.ว. ในสภา
มีนาคม 2556

- เลือกตั้งทั่วไป มาเลเซีย
ปี 2556

- ส.ส.สุพรรณบุรี ถามแทน
แพทย์ชนบท กรณีนโยบาย P4P

- ส.ส.สุรินทร์ ทวงถามกรณี
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
การกระจายอำนาจล่าช้า

Subscribe

 

ขออภัย หากอีเมล์ฉบับนี้รบกวนท่าน
ต้องการยกเลิกอีเมล์ สามารถแจ้งมาได้ที่
tpd.enewsletter@gmail.com

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

154/1 ซ.ยาสูบ 1(วิภาวดี 5 แยก 4) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900