เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย | Thailand Political Database | www.tpd.in.th

Latest News

In this issue


- การใช้กฎหมายความมั่นคงกับกรณีการชุมนุมประท้วง

- นโยบายปราบปรามคอร์รัปชั่น

- ปัญหาค่าครองชีพสูง

- รัฐบาล โดนเพ่งเล็ง เร่งแก้ปัญหา ค้าสัตว์ป่า น้ำท่วม ไฟฟ้าขาด


ฉบับที่ 49 (16-30 ก.ย. 56)


- สามทศวรรษตระกูลนักการเมืองไทย

- ส.ส. นครฯ ทวงถามรัฐบาลแก้ปัญหาม็อบยาง

- หาทางออกราคายาง แม่วัยรุ่น และยินดีไทยน่าลงทุน

- สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

Subscribe

 

ขออภัย หากอีเมล์ฉบับนี้รบกวนท่าน
ต้องการยกเลิกอีเมล์ สามารถแจ้งมาได้ที่
tpd.enewsletter@gmail.com

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

154/1 ซ.ยาสูบ 1(วิภาวดี 5 แยก 4) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900