เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ บทความ

 

 

 

 

 

 

“สุญญากาศรัฐสภา (หรือ) ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ? ”

คอลัมน์ รัฐนาวา สภาล้มลุก

By หนุมานเชิญธง

 

“สุญญากาศรัฐสภา  (หรือ) ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ? ” 

 

กับดักประเทศไทย ว่าด้วยกติการัฐธรรมนูญยังเป็นที่ถกเถียงโดยเฉพาะเส้นทางการเปิดประชุมรัฐสภา”ตามวิถีแห่งบทประชาธิปไตย หลังมีการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 2557 โดยเฉพาะ รัฐธรรมนูญ มาตรา 127 ที่บัญญัติว่า “ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก”  พรรคเพื่อไทย เห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 127 กำหนดไว้เช่นนี้ ทำให้อย่างช้าไม่เกินวันที่ 4 มี.ค. 2557 จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งในเขตที่มีปัญหา  และเห็นว่าการที่กกต.กำหนดวันเลือกตั้งชดเชยการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. และการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 ก.พ. เป็นวันที่ 20 เม.ย.และวันที่ 27 เม.ย.ตามลำดับ จะขัดต่อมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

รวมไปถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย ยืนยันมาตลอดว่าไม่สามารถออก พระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) วันเลือกตั้งใหม่ได้ เพราะจะทำให้ มี พ.ร.ฎ ซ้อนกัน 2 ฉบับ ขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา 108 และจะมีผู้นำไปฟ้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและร้องให้ยุบพรรคเพื่อไทยได้ ในขณะที่ คำถามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เองที่มีต่อ พรรคเพื่อไทยก็มีหลายข้อ หนึ่งในนั้นข้อสำคัญก็คือ การรับสมัคร ส.ส. 28 เขตที่จะมีขึ้นใหม่ควรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้การรับสมัครประสบความสำเร็จ ในกรณีที่อาจมีการขัดขวางกระบวนรการรับสมัครอย่างรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่

 รวมไปถึงการตั้งคำถามกรณีการประกาศผล สส.บัญชีรายชื่อ 125 คน จะต้องได้คะแนนครบจาก 93,952 หน่วย จึงจะสามารถประกาศผลได้  ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ครบ (ขณะนี้ยังขาดอยู่ 10,284 หน่วย) จะมีวิธีการอย่างไร ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้

ในกรณีที่ผ่านมา กกต.ชุดก่อนๆ เมื่อเลือกตั้งแล้วมักพยายามที่จะประกาศผลอย่างน้อย 95% เพื่อให้จัดประชุมสภาให้ได้นัดแรก แต่เมื่อกกต.ชุดปัจจุบัน เกรงว่าหากประกาศผลหลังแล้วโดนฟ้อง เพราะไม่เป็นไปตามมาตรา 127 ก็กลายเป็นว่าขณะนี้รัฐสภาไทยไม่สามารถประชุมสภานัดแรก ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปได้

เวลาไม่เคยใคร “สดศรี สัตยธรรม”อดีตกกต.เคยไขข้อกฎหมายไว้ว่าถ้ากกต.หารือจะออกพ.ร.ฎ. กกต.ควรจะถามศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าจัดการเลือกตั้งไม้ทัน 180 วันจะทำอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของ กกต.เอง เพราะขณะนี้มีการล็อกเวลาเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของ กกต.อยู่มากและทุกอย่างล้วนเป็นกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวเนื่องไปถึงการประชุมสภา เกี่ยวเนื่องไปถึงการดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องมีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมา

ดูเหมือนกกต.ชุดนี้จะมีทางเลือกอยู่ไม่มาก เพราะนักกฎหมาย และหลายฝ่ายกำลังกดดันให้กกต.จัดการเลือกตั้งภายใต้กรอบเวลาอันจำกัดนี้ คือไม่เกิน 30 วันนับจากวันเลือกตั้งคือวันที่ 2 ก.พ. อย่างที่คณะนิติราษฎร์ได้ออกแถลงการณ์ไว้ กรณีที่กกต.กำหนวันลงคะแนนใหม่ไปไกลถึงวันที่ 20 และ 27 เม.ย.2557  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรจึงเป็นการกำหนดวันลงคะแนนใหม่ให้ทอดยาวออกไปจนไม่อาจมีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ได้

กรณีดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยกฎหมาย อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิด ตามมาตรา 20 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งสว.และมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา

นาทีนี้เมื่อประเมินความเห็นต่างของ 2 ฝ่ายที่ไม่มีทางเห็นจุดร่วม สงวนจุดต่างได้ก็เป็นไปได้ว่า ทางออกให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ได้ตีความเรื่องนี้ จึงมีความเป็นไปได้สูงยิ่ง

    


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»